Hulpgroep BORDERLINE Slachtoffers

 

HOE KUNNEN WIJ U HELPEN…

Als slachtoffer van iemand met de Borderline persoonlijkheidsstoornis (of aanverwante stoornis) kunt u in de meest vreemde en bizarre situaties terecht komen. Dit is vooral afhankelijk van de mate waarin deze stoornis zich bij uw partner/vriend/kind/familielid enz. openbaart.

Gelukkig zijn er veel gevallen waarin de stoornis zich in beperkte mate voor doet maar er zijn ook (in toenemende mate) gevallen bekend waarbij deze stoornis zich tot ernstige tot zeer ernstige en zelfs bizarre vormen ontwikkeld. Dit laatste doet zich met name voor in die gevallen waarbij er misbruik van middelen gaat plaats vinden. M.a.w. wanneer er drugs en alcohol in het spel zijn. Het gebruik van bepaalde soorten (synthetische) drugs vormen een soort “trigger” in de hersenen van de betrokkene die rampzalig kan uitwerken.

Wij hebben persoonlijk de meest bizarre vormen meegemaakt en kunnen u, vanuit eigen ervaring, in een zeer breed spectrum behulpzaam zijn. Veelal is ons advies kosteloos maar in sommige gevallen (individuele coaching) moeten wij u hiervoor een vergoeding vragen. Ook kan dit het geval zijn wanneer wij behulpzaam moeten zijn met juridische advisering, het opstellen van brieven naar instanties, bij het oplossen van ontstane financiële problemen, wanneer persoonlijk en individueel contact gewenst is,  ed.  Altijd zullen wij u hierover VOORAF informeren. Ook kunnen wij u namen en adressen geven van deskundige advocaten, terzake kundige psychologen e.a.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij:

*het lotgenoten contact via mail, bijeenkomsten en het Gastenboek

*individuele beantwoording van uw vragen via de mail of telefonisch

*persoonlijk contact en individuele begeleiding in uw eigen (thuis)situatie (samen delen van emoties

  en verdriet en het vinden van uitwegen….)  

*hulp en advies bij uw contacten met uw huisarts/hulpverleners  

*juridische hulp, advisering en ondersteuning

*hulp bij en advisering in de omgang met Borderline patienten, eigen grenzen leren stellen, hoe te reageren op die kwetsende, beledigende en woedende SMS-jes ed.  

*leren (eventuele) kinderen te beschermen en buiten situaties te houden voor zover haalbaar en

  (soms) helaas leren te kiezen tussen de belangen van kinderen en de relatie

*vele andere (vaak kleine maar soms grote) zaken


  

NEEMT U GERUST CONTACT MET ONS OP PER MAIL EN VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN.