Hulpgroep BORDERLINE Slachtoffers

 


Welkom op onze website

Deze website is bedoeld voor de omstanders van mensen met een BPS, ASP, NPS of andere persoonlijkheidsstoornis (de patiënten zelf kunnen elders op internet voldoende informatie vinden over hun aandoening) De positie van de omstanders van deze 'verwarde' mensen is vaak schrijnend terwijl er geen enkele aandacht en hulp is voor deze groep mensen. Ook staan zij vaak het dichtst bij deze mensen en kennen de verschijnselen, woede uitbarstingen, suïcidale neigingen, agressie, bedreigingen ed. het eerst. 

Een persoonlijkheidsstoornis als Borderline (maar ook andere nauw verwante psychische stoornissen) zijn heftige aandoeningen voor de patiënten die hieronder lijden. Maar misschien nog wel meer voor de directe omstanders als partners, kinderen, familieleden en vrienden. In veel acties en handelingen van deze patiënten heeft de patiënt zelf amper meer besef van zijn/haar gedrag (verward in het hoofd met weinig empathisch gevoel aanwezig) en geen besef van de gevolgen van zijn/haar daden maar de, geestelijk normaal functionerende, omstanders zijn vaak de wanhoop nabij en sommigen worden emotioneel (en soms ook financieel) langzaam maar zeker “gesloopt” door deze patiënten.

Via deze website en speciale programma's willen wij tips, handvatten, hulp en steun bieden aan diegenen die ernstig te lijden hebben in hun relatie met deze patiënten.  Ook worden wij vaak benaderd door deze patiënten zelf en kunnen hen de juiste weg wijzen in hun mentale problematiek.

'Wij' zijn een groepje ervaringsdeskundigen die zelf (soms jarenlang) te maken hebben gehad met deze patiënten en de meest schokkende en bizarre zaken hebben meegemaakt. Uiteindelijk hebben wij ons zelf weten te bevrijden uit deze situatie en wij willen graag anderen met hulp en advies terzijde staan om meer ellende te voorkomen voor de omstanders maar uiteindelijk ook voor de patiënten zelf.


Opmerking van een ex-partner:

"De scheiding was het ergste nog niet maar de manier waarop heeft mij en mijn kinderen kapot gemaakt"


Bij zgn. VECHTSCHEIDINGEN blijkt er in 30-40% van de gevallen (vlgs. echtscheidingsadvocaten) sprake te zijn van een persoonlijkheidsstoornis bij één van de partners. Vaak wordt dit in ernstige mate onderkent (ook door hulpverleners) met alle schadelijke gevolgen van dien voor bv. aanwezige kinderen (en andere omstanders). Een partner-patiënt relatie vraagt, bij een scheiding, een andere benadering dan wanneer er sprake is van twee gezonde volwassenen (partner-partner). Kinderen worden door Bps-patiënten ook vaak als 'wapen' gebruikt bij een scheiding.

 

Onze Hulpgroep helpt de omstanders van deze patiënten. Voor hen bestaat er nergens  hulp omdat de omstanders niet als patiënt geclassificeerd kunnen worden. Hun lijden is er echter niet minder om!! Voor de patiënten zelf is er enorm veel informatie en hulp te vinden op het internet, bij de GGZ of huisarts alhoewel hier direct opgemerkt moet worden dat veel professionele hulpverleners hier niet goed mee kunnen omgaan en deze patiënten moeilijk kunnen doorgronden.     

In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een vorm van deze stoornis en hun aantal is stijgende. Het aantal omstanders die hieronder lijden is dus een veelvoud hiervan.... 

 LEES DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE GOED DOOR en MAIL UW EVENTUELE HULPVRAAG of VERZOEK TOT TELEFONISCH CONTACT VIA:

                      info@borderline-slachtoffer.nl                                                              WIJ KUNNEN U HELPEN IN UW SITUATIE               

   

Wij wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke en ongelijke strijd. Wij willen u mee geven dat u niet de enige bent en er velen met u zijn die elke dag emotioneel zwaar te lijden hebben binnen dergelijke relaties.

Met warme groet,  
Hulpgroep Borderline Slachtoffers

 

Voor de patiënten zelf die deze website bezoeken:

PS. Bij het lezen van deze website kan de indruk ontstaan dat Borderline patiënten e.a. in een erg negatief daglicht gesteld worden en er gegeneraliseerd wordt. Wij benadrukken dat dit zeker niet de bedoeling is en alles wat op deze website staat ook zeker niet voor elke patiënt opgaat. Wij hebben zelf het meest erge en meest bizarre meegemaakt en zijn daardoor soms hard in onze uitlatingen. BPS-patiënten lijden vaak zelf ook in ernstige mate ten gevolge van hun persoonlijkheidsstoornis.       MAAR ZELF EMOTIONEEL KAPOT ZIJN BETEKENT NIET DAT U OMSTANDERS OOK KAPOT MOET MAKEN. BEWUST OF ONBEWUST.  Wij wensen alle BPS patiënten heel veel sterkte toe.   

   Vereniging Hulpgroep Borderline Slachtoffers              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    KvK nr. 63935805   -   Bank: ABN/AMRO NL89ABNA0481494251