Hulpgroep BORDERLINE Slachtoffers

 

ERVARINGSDESKUNDIGEN

                                                      Wie zijn wij...                                                                  

”Wij” zijn mensen die langdurig, direct en van nabij, het (samen)leven met een Borderline patiënt hebben meegemaakt en ondervonden. Tot vaak het onmogelijke aan toe hebben wij, omdat we zoveel van onze/ons partner/familielid hielden, geprobeerd hen bij te staan en hen te helpen. Sommigen hebben hierdoor zelf gezondheids-problemen opgelopen (hartproblemen/PTSS ed.). Anderen zijn emotioneel diep gekwetst en gebroken achter gebleven terwijl sommigen daarnaast ook nog financieel kapot gemaakt zijn door hun partner en in de schuldsanering zijn geëindigd. We hebben bijna allemaal vele malen te maken gehad met politie/justitie, hulpverleners, GGZ, Jeugdzorg, enz. enz. Als geen ander kennen wij de trucs, het manipulatief gedrag, het liegen en het 'theater' van Borderline patiënten. Vanuit hun eigen diep emotionele problematiek hebben deze mensen, uit 'eigen lijfsbehoud', zichzelf een gedrag (naar omstanders toe) aangeleerd wat uiterst sluw tot soms bijna geniaal is. Diep triest voor de Borderline patiënt zelf en nagenoeg altijd desastreus voor de partners/kinderen en andere omstanders. Ook weten we inmiddels hoe de façade van deze mensen doorbroken kan worden zodat het 'ware gezicht' te voorschijn komt. Dit is vooral van belang bij besluiten over omgangsregelingen ed. waar de belangen van kinderen boven alles behoren te staan.

   Wij hebben helaas moeten constateren dat, bij de hulpverlening, de kennis over en    adequate hulpverlening in situaties waarbij Borderline patiënten betrokken zijn, nog ernstig tekort schiet. Ook is er weinig oog voor de gevolgen die het (samen)leven met  een Borderline patiënt voor de omstanders heeft. 

Er is wel veel theoretische kennis aanwezig en te vinden op het internet en hulp voor deze patiënten wanneer er een diagnose gesteld is (wat veelal al erg moeilijk is aangezien deze patiënten vaak ontwijkend gedrag vertonen). Maar voor de omstanders is er totaal geen hulp. Ook blijkt vaak dat hulpverleners niet in staat zijn om door de “façade” van de Borderline patiënt heen te prikken en meestal ook nog geloven wat uit de mond van deze patiënten komt. Dit schept alleen maar extra problemen: de Borderline patiënt is een meester(es) in het manipulatieve toneelspel en kan ongelooflijk overtuigend liegen. Bij “ons” heeft uiteindelijk (vaak na een lange strijd) de drang om zelf te overleven het “gewonnen” en zijn knopen doorgehakt, relaties verbroken en is langzaam maar zeker de weg naar de eigen genezing en heling ingeslagen. Met recht kunnen wij ervaringsdeskundigen genoemd worden want WIJ HEBBEN ALLES MEEGEMAAKT op dit gebied. Dat er actie nodig is richting hulpverleners en politiek Den Haag (ook voor de financiële kant van het leven met een Borderline patiënt) mag ook wel blijken uit de informatie die u kunt lezen op onderstaande link: 

    https://universonline.nl/2013/12/12/opinie-stel-diefstal-binnen-huwelijk-strafbaar

In onze Hulpgroep zitten dan ook uitsluitend ervaringsdeskundigen. Zij die zelf, aan den lijve, hebben ondervonden hoe moeilijk het samenleven met een Borderline patiënt is. Wat emotionele chantage betekent. Vernedering en diepe gekwetstheid. Valse hoop omdat het ene moment 'hemels' lijkt om even later weer keihard in de 'hel' te eindigen. Altijd weer die eeuwige leugens, nachten van alleen maar huilen in wanhoop, voelen hoe je geestelijk en lichamelijk langzaam kapot gaat, enz. enz.  Binnen een gezonde relatie is vertrouwen een wezenlijk onderdeel van een relatie. Maar hoe moet je accepteren dat er bij een Borderline patiënt geen sprake van vertrouwen kan zijn…

Onze ervaringsdeskundigen hebben “deze zware strijd” achter zich liggen en zitten nog in een herstelproces of hebben dit al doorlopen. Winnaars zijn er nooit maar langzaam maar zeker kunnen Borderline slachtoffers de weg naar geluk, vertrouwen en liefde opnieuw ontdekken. Veelal zal dit betekenen dat men afscheid van relaties moet nemen en een nieuwe start moet maken, hoe pijnlijk vaak ook. Anderen leren we om scherpe grenzen te stellen, vaste afspraken te maken en vooral het geloof in jezelf niet te verliezen.... 

Een ervaringsdeskundige die zelf een hersteltraject heeft doorlopen kan een hoopgevend voorbeeld zijn voor andere slachtoffers zodat sneller resultaat geboekt kan worden in het hersteltraject van het slachtoffer.

SLACHTOFFER.....??

Slachtoffer ja.... omdat je, buiten je wil om en meestal gedreven door een relatie, liefde, medelijden, plichtsgevoel of medemenselijkheid, schokkende en mensonterende gebeurtenissen hebt moeten ondergaan en hebt moeten meemaken die ver buiten de normaal gebruikelijke menselijke ervaringen en omgangsvormen liggen en waarop je lichaam en geest heeft gereageerd met een zeer intens gevoel van machteloosheid, diepe wanhoop, immens verdriet, enorme gekwetstheid, onrecht, PTSS-verschijnselen, hartritmestoornissen e.a. fysieke gezondheidsproblemen, talloze slapeloze nachten, emotionele gebrokenheid, verlies van vertrouwen in mensen, angst enz. enz......  

Voor buitenstaanders is dit niet te begrijpen noch te doorgronden. Hun, goed bedoelde, opmerkingen hebben vaak tot gevolg dat je je nog meer alleen voelt staan in je 'strijd' met je 'lieve' Borderline patiënt/partner/familielid.  Bijna altijd horen wij van mensen die contact met ons opnemen dat ze "blij zijn om eindelijk iemand te spreken die het echt begrijpt omdat je pas echt kunt doorgronden wat slachtoffers hebben meegemaakt wanneer je het zelf hebt meegemaakt." 

NEEM GERUST CONTACT OP VIA DE MAIL....