Hulpgroep BORDERLINE Slachtoffers

 

ACTIES EN AGENDA

 

Acties:

*open brief aan alle fracties van de Tweede Kamer inzake de vermogensrechtelijke- en strafrechtelijk positie van slachtoffers:

 

 OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER

                                                                                                Drachten, 18 december 2016.    

Aan de Kamerleden van alle fracties in de Tweede Kamer,

 

 

Langs deze weg vragen wij zeer dringend uw aandacht voor het lot van die mensen in Nederland die dagelijks slachtoffer zijn van personen met een (ernstige) persoonlijkheidsstoornis (o.a. Borderline, Anti Sociale of Narcistische stoornis).

 In Nederland zijn ruim 200.000 mannen/vrouwen met een persoonlijkheidsstoornis en hun aantal is sterk groeiende. In veel gevallen wordt er door deze mensen een beroep gedaan op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland maar ondanks de hulpverlening blijkt vaak dat de stoornis weliswaar langzaam maar zeker beter hanteerbaar wordt maar zeker niet “geneesbaar” is. Echter voor de geestelijk gezonde omstanders is deze hulpverlening er niet en “het systeem” laat deze slachtoffers vaak volledig in de kou staan. Wetgeving op dit gebied is hopeloos verouderd of niet adequaat. Sterker nog: door het karakter van deze stoornis en het gebrek aan kennis hierover bij o.a. politie/justitie en hulpverleningsinstellingen  zoals de GGZ, Jeugdzorg ed. worden slachtoffers vaak extra belast, gestigmatiseerd en soms zelfs, volledig onterecht, als verdachte beschouwd.

 Als algemene kenmerken in het gedrag van personen met deze persoonlijkheidsstoornis noemen wij u: sterk manipulatief gedrag, pathologisch liegen, ongekend acteertalent, primitieve projectie, uiterst sluw en geniaal slim en gemeen gedrag, diefstal, afpersing, bedreiging, gewetenloos gedrag, crimineel gedrag, misbruik van middelen (alcohol/drugs), verduistering, bedrog, vernieling enz. enz.

Veel zaken waarvan elk normaal mens zou denken dat de meeste feiten toch strafbaar zijn en politie/ justitie deze mensen “tot de orde” kan roepen en strafbaar kan stellen.

 Echter hier wringt de schoen :

 “Deze mensen kunnen binnen de huidige wetgeving in Nederland niet strafbaar gesteld worden. De Nederlandse wetgeving is hopeloos verouderd en sterk afwijkend van de algemene wetgeving in de andere Europese landen”.    

 In de dagelijkse praktijk in Nederland betekent dit dat duizenden slachtoffers vaak in een situatie terecht komen waarbij men emotioneel gebroken en financieel kapot achterblijft. Men voelt zich volledig in de steek gelaten door “het systeem” terwijl tegelijk de schaamte aanwezig is om hun bizarre ervaringen naar buiten te brengen. Ook zijn in veel gevallen aanwezige kleine kinderen de dupe van dit falend systeem.

 Als slachtoffers hebben wij recent een Hulpgroep in het leven geroepen onder de naam:

 Vereniging Hulpgroep Borderline Slachtoffers   (www.borderline-slachtoffer.nl)    

 Op deze website kunt u inhoudelijk kennis nemen van de feiten en het verdriet en de pijn van slachtoffers van deze mensen. Ervaringen van sommige slachtoffers zijn “met geen pen te beschrijven”. Met deze website willen wij aandacht vragen voor dit probleem, de kennis delen en verspreiden en gedupeerden terzijde staan.

 Daarnaast willen wij uw aandacht vragen voor aanpassing van de wetgeving in Nederland.

 In een opinieartikel van de Universiteit van Tilburg (bijgevoegd of zie de link) kunt u lezen wat exact de kern van dit probleem is in Nederland:

https://universonline.nl/2013/12/12/opinie-stel-diefstal-binnen-huwelijk-strafbaar

 

Wij willen u dan ook vriendelijk doch zeer dringend oproepen om tot aanpassing van Art. 316, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht te komen en de slachtoffers (w.o. vaak kinderen) van alle mensen met een persoonlijkheidsstoornis wettelijk in bescherming te nemen en te komen tot aanpassing van dit wetsartikel.

 De dagelijkse werkelijkheid van mensen die onder deze omstandigheden moeten leven is te bizar om in woorden uit te drukken.

 Uiteraard zijn wij graag bereid om een toelichting te verstrekken of inhoudelijke kennis te delen.

U kunt hiervoor rechtstreeks bellen naar 06 xxxxxxxx.

 

Hoogachtend,

Vereniging Hulpgroep Borderline Slachtoffers

Voorzitter                                          Secretaris


AGENDA:

Momenteel geen bijeenkomsten gepland.